Logotipo2

Listaxe de servizos

O Tempo
    Escolla localidade
————— ENLACES DE INTERESE —————

    Deputación Ourense

    Dirección Xeral de Tráfico

    Ministerio de Fomento

    Consumo e Emisións de Vehículos

         Teléfonos de interese

Estes son os servizos que o Parque Móbil e de Maquinaria ofrece ós concellos da provincia de Ourense

 

 

 

 • Transporte de mercadorías.
 • Transporte de terras e outros materiais.
 • Traballos en altura mediante camión con cesta.
 • Traballos con camión guindaste.
 • Desmontes.
 • Apertura de camiños.
 • Limpeza de camiños.
 • Acondicionamento de camiños.
 • Apertura e limpeza de gavias.
 • Acondicionamento de terreos.
 • Desbroce en  marxes das estradas.